ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 เวลา 12:23 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศฯ ครั้งที่ 1/2556

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดประกาศ