ประกาศรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:29 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2556

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ