ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:13 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2556

1.  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา
2.  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัด งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ