ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:48 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศฯ ครั้งที่ 1/2556

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดประกาศ