ประกาศผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 14:07 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบทดลองสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราทดแทนเกษียณ ตามประกาศฯ ครั้งที่ 21/2555

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเครื่องกล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียดประกาศ