ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 10:01 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2556

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ