ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 13:25 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2556

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ