ประกาศผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตำแหน่งอ.เครื่องกล, อ.วิทยาศาสตร์ศึกษา
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 11:05 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 21/2555

1.  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาเครื่องกล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดประกาศ