ประกาศผลการสอบตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 10:34 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ตามประกาศฯ ครั้งที่ 3/2555

ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดประกาศ