ประกาศผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2013 เวลา 16:15 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบทดลองสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ตามประกาศฯ ครั้งที่ 3/2555

ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดประกาศ