ประกาศผลการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 15:12 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 3/2555

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดประกาศ