ประกาศผลการสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 13:16 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 14/2555

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดประกาศ