ประกาศผลการสอบนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 12:50 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 12/2555

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

รายละเอียดประกาศ