ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2012 เวลา 09:24 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 3/2555

1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา