รับสมัครอาจารย์ (1.สังกัดสาขาวิชาเครื่องกล 1 อัตรา 2.สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 อัตรา)
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:32 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 20/2555

1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเครื่องกล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 2 อัตรา