ประกาศผลการสอบข้อเขียนนักวิชาการประกันคุณภาพ
วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:24 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนของผู้เข้ารับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 11/2555

ตำแหน่งนักวิชาการประกันคุณภาพ สังกัด สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา