ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:46 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 18/2555

ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียดประกาศ