ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2012 เวลา 16:54 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่12/2555

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ