ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (1.อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย,2.อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว)
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2012 เวลา 16:11 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 18/2555

จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

  1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
  2. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

รายละเอียดประกาศ