ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 10:25 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 11/2555
ตำแหน่งนักวิชาการประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานมตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ