ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2012 เวลา 09:28 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2555
ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา