รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 08 มกราคม 2020 เวลา 10:28 น.

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563

  • ประกาศรับสมัคร รายละเอียด
  • ประกาศผลการรับสมัคร
  • ประกาศผลการสอบข้อเขียน
  • ประกาศผลการสอบ