ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งคนงาน
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:52 น.
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งคนงาน

ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/181SzpDz9MHekaS64aQr6CQu5E4eNT8aN/view?usp=sharing

ประกาศผลการรับสมัคร http://eoffice.kru.ac.th/e-document/files/person/per01-recive-0083-2561-5-0083-61.pdf

ผลการสอบคัดเลือก http://eoffice.kru.ac.th/e-document/files/person/per01-recive-0089-2561-5-0089-61.pdf