รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 16:00 น.

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร

  • ประกาศรับสมัคร รายละเอียด icon_new
  • ประกาศผลการรับสมัคร
  • ประกาศผลการสอบข้อเขียน
  • ประกาศผลการสอบ