พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:00 น.