ประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ้นจากทดลองงานและทำสัญญจ้าง ณ 16 ส.ค.2560
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 เวลา 15:27 น.

ประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ้นจากทดลองงานและทำสัญญจ้าง ณ 16 ส.ค.2560

รายละเอียด