แจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ติดต่อขอรับเอกสาร เพื่อใช้ลงทะเบียนบริการ SCBAM PVD Online

บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้นำส่งชุดข้อมูล เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (SCBAM PVD Online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่สมาชิกในการติดตามข้อมูลเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมถึงการวางแผนการลงทุนและการให้บริการ
ที่จะทำให้ท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกทุกท่าน ติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวที่งาน
บริหารงานบุคลล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • คู่มือการใช้บริการ >>> Click
  • ลงทะเบียน(Register) Click
  • เข้าสู่ระบบ(Login) >> Click
หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนก่อนเที่ยงวัน เนื่องจากช่วงบ่ายระบบจะมีความล่าช้าหรืออาจปิดใช้งาน
(สามารถลงทะเบียได้ทุกวัน)