รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏาญจนบุรี

เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายละเอียด


เรื่อง รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ประกาศเดิมก่อนมีการแก้ไข)

รายละเอียดประกาศเก่า