รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ผู้ใดสนใจ ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557

รายละเอียด