ปฏิทินกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจาณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ.2555รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555)

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจาณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ.2555 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555)

รายละเอียดประกาศ