ประกาศ เรื่อง ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555

รายละเอียดประกาศ