แผนบุคลากร กรอบอัตรากำลัง และมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
Smile แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561-2564 ( 4 ปี)
 • เล่มแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561-2564 [..Download..]
 • แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) [..Download..]
 • แผนการขอเข้ารับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น [..Download..]
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[..Download..] hot
 • รายงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)[..Download..] hot
 • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร [..Download..] hot

Smile แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และรายงานผลการดำเนินการประจำปี ( 1 ปี)

 • ปีการศึกษา 2561
  • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561 [..Download..]
 • ปีการศึกษา 2562
  • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562 [..Download..]
  • แผนปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562 [..Download..]
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผน 
   • รอบ 12 เดือน [..Download..]
 • ปีการศึกษา 2563
  • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563 [..Download..]
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผน 
   • รอบ 6 เดือน [..Download..] hot
 • ปีการศึกษา 2564

Smile มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม