รวมประกาศพ้นทดลองงานและทำสัญญาจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ระกาศให้พ้นจากทดลองงาน และทำสัญญจ้าง


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:03 น.