รวมระเบียบข้อบังคับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันศุกร์ที่ 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:07 น.
พระราชบัญญัติ

ระเบียบ

ทุกประเภท
ข้าราชการ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย 62 new_icon

ระเบียบอื่นๆ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

หลักเกณฑ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 17:01 น.