สิทธิประกันสังคมกับระยะเวลา เรื่องน่ารู้มนุษย์เงินเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:34 น.

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก kapook.com

สิทธิประกันสังคม สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่จ่ายเงินประกันตนนั้น มีเงื่อนไขของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มากมายหลายข้อ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิประกันสังคมของตนเองอย่างถ่องแท้ และไม่ต้องเสียสิทธิไปจากความเข้าใจผิดเรื่องเวลา ดังนั้นวันนี้กระปุกดอทคอมจึงขอเอาใจมนุษย์เงินเดือนผู้ประกันตนทั้งหลาย ด้วยการนำข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ เงื่อนเวลาที่ไม่ควรพลาด จาก เฟซบุ๊ก SSO Savings Club มาฝากกัน ลองไปดูข้อมูลกันเลยจ้า

สำหรับความคุ้มครองตามสิทธิประกันสังคม แบ่งออกให้เข้าใจง่ายได้ดังนี้


Smile กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ และจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีสิทธิ

Smile กรณีทุพพลภาพ จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ และจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีสิทธิ

Smile กรณีเสียชีวิต จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ และญาติจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีสิทธิ

Smile กรณีคลอดบุตร จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 7 เดือน ใน 15 เดือนที่ผ่านมา จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ และจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีสิทธิ

Smile กรณีสงเคราะห์บุตร จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน ใน 36 เดือนที่ผ่านมา จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ และจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีสิทธิ

Smile กรณีชราภาพ ถ้าส่งเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน จะมีสิทธิรับบำเหน็จ, ถ้าส่งเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน จะมีสิทธิรับบำนาญ และจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีสิทธิ

Smile กรณีว่างงาน จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ใน 15 เดือนที่ผ่านมา จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ และจะต้องติดต่อขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่ว่างงาน

Smile กรณีออกจากงานและอยากส่งประกันสังคมต่อในมาตรา 39 ต้องยื่นสมัครภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน

Smile หมายเหตุ : กรณีออกจากงาน จะได้รับความคุ้มครองต่ออีก 4 กรณี คือ เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ตาย และคลอดบุตร เป็นระยะเวลาอีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของประกันสังคม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:54 น.