ประกาศพ้นทดลองงานและทำสัญญาจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง

ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

 

 

pvk

 

bnrpcopy

mrp1